Voorlopige regelingen tijdens de echtscheidingsprocedure

Parent Category: artikelen

En ondertussen....

Een echtscheidingsprocedure duurt al snel enkele maanden, maar vaak zijn er omstandigheden die niet zo lang kunnen wachten. Hoe verloopt bijvoorbeeld het contact met de kinderen gedurende deze periode, wie mag er in het huis blijven wonen, en hoe wordt dat financieel geregeld?

 

Tijdelijke beslissing van de rechter

Als de beide ex-partners hier niet uitkomen zal de rechter een (tijdelijke) beslissing moeten nemen. Dit gebeurt via een gerechtelijke procedure die "voorlopige voorziening" heet. Dit is een kort geding dat al tijdens de echtscheidingsprocedure plaatsvindt.

 

Hoe gaat een voorlopige voorziening?

De procedure start met een verzoekschrift dat door de advocaat van één van de partijen (of namens beide) wordt ingediend. Binnen drie weken wordt dit verzoekschrift door de rechter tijdens een zitting behandeld. De rechter beslist daarna zo snel mogelijk. Hij doet dan een voorlopige uitspraak in afwachting tot de definitieve regeling.

 

De volgende onderwerpen kunnen inzet zijn van een voorlopige voorziening:

  • Bij welke ouder wonen de kinderen gedurende de echtscheidingsprocedure?
  • Hoeveel kinderalimentatie moet er gedurende die periode door de andere ouder worden betaald?
  • Hoe worden andere zorg- en opvoedingstaken gedurende deze periode geregeld?
  • Hoe wordt de omgang met de andere ouder gedurende de scheidingsprocedure geregeld?
  • Hoe wordt de informatievoorziening omtrend de minderjarige kinderen geregeld?
  • Hoeveel partneralimentatie moet de ene partner de andere betalen zodat deze in diens levensonderhoud kan voorzien?
  • Wie mag de woning gebruiken?
  • Wie mag de spullen gebruiken? (van auto tot het serviesgoed)

De echtscheidingsprocedure moet binnen vier weken na de voorlopige uitspraak worden gestart. Is dat niet het geval dat geldt de voorlopige uitspraak niet meer en moet er een nieuwe procedure worden gestart.

Kruimelpad

Tuesday the 23rd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©