Pensioenen bij echtscheiding

Parent Category: artikelen

Niet alleen het banksaldo en tastbare bezittingen zoals het huis en de inboedel moeten verdeeld worden, maar ook de pensioenen die pas over lange tijd worden uitbetaald.

 

Er zijn twee soorten pensioenen die om verschillende manieren worden behandeld: het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.

 

Ouderdomspensioen

Er is bij een echtscheiding recht op een deel van de pensioenrechten van de ander. In de Wet Pensioensverevening bij Scheiding staat dat ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld tenzij er nadrukkelijk samen iets anders is afgesproken. Volgens deze wet hebben beide ex-partners recht op de helft van het pensioen dat er gedurende het huwelijk is opgebouwd.

 

De pensioenmaatschappij kan een pensioen splitsen zodat beide ex-partners later hun deel direct gestort krijgen. Binnen twee jaar na de scheiding moet je het pensioenverzekeraar hiervan op de hoogte stellen. Hier is een speciaal formulier voor dat je je door deze pensioenmaatschappij kan laten toezenden of hier kan downloaden. Wordt dit formulier niet op tijd aangevraagd dat moet de ontvangende partij het bedrag later zelf aan de ex-partner overmaken. Dit moet ook als er bij de scheiding samen besloten is tot een afwijkende verdeelsleutel.

 

Partnerpensioen

Volgens de wet gaat het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd naar de ex-partner. Dit heet in dat geval bijzonder partnerpensioen. Een eventuele nieuwe partner heeft dus geen recht op dit deel van het opgebouwde pensioen.

 

Afwijkende afspraken maken  maken

In onderling overleg kunnen beide (ex-)partners afzien van elkaars pensioenrechten. Dit moet dan in het convenant worden vastgelegd. vaak gebeurt dit als beide partners een vergelijkbaar pensioen hebben opgebouwd. Ook kan er onderling worden afgesproken dat de één de rechten van de ander afkoopt of je kunt de pensioenuitkering anders regelen, en bijvoorbeeld afspreken dat er maar de helft wordt uitgekeerd.

 

Als je het maar samen eens bent is vrijwel alles anders af te spreken. Dit geldt zowel voor het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Leg de afspraken wel goed vast in het convenant.

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©