Partneralimentatie - Hoogte van het bedrag

Parent Category: artikelen

 

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald die na de echtscheiding betaald moet worden?
Dat doen de beide partners in goed overleg. Komen ze er niet uit, dan kan de alimentatie vragende partner naar de rechter stappen. Deze zal dan het bedrag bepalen.

 

 

Het bepalen van het alimentatiebedrag

De beide partners kunnen alles afspreken. De rechthebbende op alimentatie kan hier volledig van af zien, of de ander kan hem/haar veel meer geven dan waar deze recht op heeft. Gezamenlijke afspraken gaan boven alles.

Wordt het bedrag echter door een mediator, advocaat of rechter berekend omdat geen van beide partijen zichzelf tekort wil doen. Dan wordt de draagkracht van beide partners berekend. Deze berekening gaat ongeveer als volgt: 

 

Berekening draagkrachtruimte alimentatie

Er wordt in een tabel gekeken wat de bijstandsnorm is voor deze persoon. Dat is een bedrag wat volgens de overheid nodig is om van te kunnen eten e.d. Denk hierbij in de richting van 800 euro per maand.

Hierbij worden de kosten van huisvesting opgeteld. Bijvoorbeeld

  • De kale huur (minus huurtoeslag)
  • Of bij een koophuis de hypotheekrente (geen aflossing)
  • De eigenaarslasten van het huis
  • De ondergrens van de huurtoeslag wordt hier weer van afgetrokken

Vervolgens worden er nog meer kosten opgeteld bij het bedrag wat nodig is om te kunnen leven. Denk aan:

  • Ziektekosten (met name de premie)
  • Premies levensverzekering / wao-gat / begrafenisverzekering
  • Netto kosten kinderopvang
  • Kosten omgangsregeling kinderen (reiskosten halen/brengen)
  • Aflossing schulden
  • Studiekosten

Als je al deze kosten bij elkaar optelt en aftrekt van het netto-inkomen hou je de draagkrachtruimte over. Dit is het geld dat je verdiend, maar niet perse nodig hebt om te "overleven". Eigenlijk luxe dus. Een eventueel noodlijdende partner kan bij een echtscheiding aanspraak maken op dit "extra geld".

 

Alimentatie betalen?

Stel je moet na de scheiding alimentatie betalen. Dan is dat nooit meer dan 60% van de hierboven berekende draagkrachtruimte. Van deze 60% wordt eventueel te betalen kinderalimentatie (minus voordeel buitengewone uitgaven kinderen) en alimentatie aan eerdere partners nog afgetrokken. Het bedrag dat rest is het (maximale) alimentatiebedrag. 

 

Alimentatie nodig?

Deze berekening vind plaats voor beide personen, en er wordt gekeken of één van beide alimentatie nodig heeft om na de echtscheiding  te kunnen leven. Is dat het geval, dan moet de andere tot aan de benodigde draagkracht bijpassen. Dit natuurlijk tot aan het bepaalde maximumbedrag. 

 

Minder te plukken dan nodig?

Is de eigen draagkracht plus de maximaal te ontvangen alimentatie nog te weinig om na de scheiding te kunnen overleven. Dan zal de noodleidende partner bijstand moeten aanvragen.

De betalende partner mag dan het bepaalde maximum betalen. Er is wel een kans dat de bijstand zijn of haar draagkrachtruimte nog eens herberekend (en dan mogelijk wat strenger). De bijstand probeert namelijk het betaalde geld bij de ex-partner te verhalen. Je loopt dus de kans dat je de bijstand geld moet betalen omdat je ex daar een uitkering heeft aangevraagd.

 

Zie ook: Indexering van de alimentatie

Kruimelpad

Friday the 3rd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©