Ouderschapsplan

Parent Category: artikelen

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan of zorgmodel genoemd) is een bijlage bij het echtscheidingsconvenant waarin de ouders afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen.

 

Wat is een ouderschapsplan?

Het betreft afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Volgens een wetsvoorstel uit 2005 (de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) moeten ouders die gaan scheiden een ouderschapsplan opstellen. Zonder dit plan zal de rechter een verzoek tot echtscheiding niet in behandeling nemen. Door deze wetgeving hoopt de overheid dat de scheidende partijen beter nadenken over de verantwoordelijkheid jegens de kinderen. Daarbij geeft het de een partij ook rechten als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt. Er is immers voor getekend.

Bij vier of de vijf scheidingen blijven de kinderen gelukkig beide ouders zien. Dat varieert van het gelijkwaardige co-ouderschap tot de redelijk standaard oplossing waarbij de vader zijn kinderen alleen om het weekend ziet. Hoe dan ook, deze omgangsregeling moet tegenwoordig verplicht vastgelegd worden. 

 

In het ouderschapsplan kan onder meer het volgende worden vastgelegd

  • Wie heeft de dagelijkse zorg voor de kinderen
  • Bepaalde (gezamenlijk) huisregels
  • Afspraken over school, sportclubs, medische zorg
  • Opvang gedurende vakanties en ziekte
  • Omgaan met verjaardagen en feestdagen
  • Elkaar informeren over de kinderen
  • Halen en brengen
  • Spaarregelingen
  • Hoe te handelen bij conflicten over bovenstaande

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©