Voogdij en ouderlijk gezag

Parent Category: artikelen

Voogdij en ouderlijk gezag worden vaak met elkaar verward. Ouders hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen, voogdij hebben ze nooit. Een voogd is een niet-ouder die de zorgtaak overneemt, dit kan een grootouder of pleegouder zijn.

 

Bij een echtscheiding komt een eind aan de partnerrelatie, maar niet aan de ouder-kindrelatie. Beide ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen, ook al woont het kind (voornamelijk) bij de ander.

Voogdij komt pas aan de orde als beide ouders zijn overleden, hun kind afstaan of uit de ouderlijke macht zijn ontzet. In de praktijk wordt vaak een familielid of een andere goede bekende van de ouders tot voogd benoemd. De ouders hebben hier invloed op door dit via een testament bij de notaris vast te leggen.

 

Kijk hier voor meer informatie over het ouderlijk gezag na een echtscheiding

Kruimelpad

Friday the 3rd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©