Omgangshuis voor omgang tussen gescheiden ouder en kind

Parent Category: artikelen

Soms wil een kind zijn vader of moeder niet ontmoeten terwijl deze ouder daar volgens de omgangsregeling wel recht op heeft. Het kind is dan bijvoorbeeld bang voor de ouder, maar het kan ook zijn dat de andere ouder het bezoek in de weg staat uit angst voor intimidatie, seksueel misbruik of ontvoering. 

 

Omgangshuizen

Voor dit soort problemen zijn omgangshuizen in het leven geroepen. Een omgangshuis is een neutrale plaats waar een gescheiden ouder zijn of haar kind kan ontmoeten. Daarbij is een begeleider in de nabijheid die eventueel kan ingrijpen als dit nodig is. Meestal ontmoeten de beide gescheiden ouders elkaar niet tijdens deze ontmoetingen. 

 

Streven naar een normale omgang

Adressen van enkele van deze opvanghuizen vind je hieronder. Het gaat meestal om 8 a10 ontmoetingen gedurende een half jaar. Het is de bedoeling dat in deze tijd de gescheiden ouders een definitieve betere omgangsregeling afspreken. Het omgangshuis is hier behulpzaam bij en voeren evaluatiegesprekken met beide ouders. Dit kan samen of apart gebeuren. De werkwijze verschilt per omgangshuis, maar er wordt altijd gestreefd om weer een normale omgang tot stand te brengen. 

 

Kosten omgangshuis worden meestal vergoed

De kosten van de ontmoetingen op een omgangshuis worden meestal grotendeels door de provincie betaald. Meestal komt men er via Jeugdzorg en de rechter terecht, maar ook maatschappelijk werk kan hier behulpzaam bij zijn en via je advocaat kun je het eventueel proberen af te dwingen.

 

Adressen omgangshuizen

De onderstaande organisaties bieden een omgangshuis aan

 

Zie ook: Wat te doen als de omgangsregeling niet nagekomen wordt

Kruimelpad

Friday the 3rd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©