De omgangsregeling

Parent Category: artikelen

De omgangsregeling is één van de belangrijkste onderdelen van het ouderschapsplan. Het is zo belangrijk dat het zelfs verplicht is een omgangsregeling op papier te zetten. Hebben scheidende ouders geen omgangsregeling overeengekomen dat zal de rechter deze eerst (laten) maken voor hij de echtscheiding uitspreekt. 

 

Een omgangsregeling is niet vrijblijvend

In de omgangsregeling (ook wel bezoekregeling genoemd) wordt vastgelegd wanneer de kinderen de ouder(s) waarbij ze niet wonen te zien krijgen. In een bezoekregeling staat bijvoorbeeld dat de vader een kind eens in de twee weken een weekend heeft, de helft van de vakanties, met vaderdag en de helft van de feestdagen. Dit zijn geen vaste regels, maar afspraken tussen beide ouders die in de omgangsregeling worden vastgelegd. Deze omgangsregeling is officieel. Beide ouders moeten zich er dus aan houden, anders kan de benadeelde ouder juridische stappen ondernemen.

De omgang is een wettelijk recht van beide ouders en het kind. Een ouder kan niet weigeren om een omgangsregeling in het ouderschapsplan op te nemen. Zijn er volgens een ouder dringende redenen die er voor zorgen dat een kind echt niet naar de andere ouder kan (bijvoorbeeld misbruik) dan kan een omgangshuis de oplossing zijn.

 

Zie ook: Wat te doen als de omgangsregeling niet wordt nagekomen

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©