Kinderalimentatie - berekening

Parent Category: artikelen

Op deze pagina kijken we naar de financiële
kant van een echtscheiding met betrekking tot de
kinderen. Het gaat over het voorzien in hun onderhoud: de
kinderalimentatie.

 

 


Kinderalimentatie: Financiële zorgplicht

Met een echtscheiding vervalt niet de plicht om
financieel voor je kinderen te zorgen. Ook al verhuizen
ze met je ex-partner mee, je hebt de verplichting om te
blijven betalen voor hun hobby's en clubs, hun
speelgoed, hun school, hun maaltijd, hun kleding, kortom
voor alles wat ze nodig hebben. Om te voorkomen dat de
verzorgende ouder alles apart met je moet afrekenen is
de kinderalimentatie in het leven geroepen. Er wordt
bepaalt wat de kinderen normaal gesproken per maand aan

met zich meebrengen.

 

Bedrag kinderalimentatie afhankelijk van levensstandaard

Als je kinderen niet (of grotendeels) bij hun andere ouder wonen
moet je dus kinderalimentatie betalen, maar hoeveel? Er
wordt berekend in welk welstandsniveau de kinderen voor
de echtscheiding leefde. Dit wordt bepaald door het
gezinsinkomen (inkomen beide ouders) te bepalen. Op dit
niveau zijn de kinderen gewend te leven, en dit moeten
ze behouden.

 

Een praktijkvoorbeeld van berekening kinderalimentatie

 Stel twee kinderen gaan na de scheiding bij hun moeder
wonen. Voor het bepalen van de kinderalimentatie wordt
dan gekeken naar het gezinsinkomen van voor de
echtscheiding.

 

Vervolgens kijkt de rechter (of mediator of
tussenpersoon) in de NIBUD-tabel welke kinderalimentatie
er bij dat inkomen past. Zeg, 150 euro per kind.

 

Daarna wordt er gekeken naar het inkomen van beide
ex-partners. Let op, dat is het inkomen na de scheiding,
mocht de moeder meer gaan werken, en dus meer gaan
verdienen na de echtscheiding. Dan geldt haar nieuwe
inkomen. Bij het bepalen van de kinderalimentatie wordt
nog wel uitgegaan van het oude inkomen van voor de
scheiding.

 

Stel, het inkomen van de vader is (na de scheiding) twee
keer zo hoog als het inkomen van de moeder. Dan verlangt
de wet dat hij twee derde van de kosten voor de kinderen
voor zijn rekening neemt. De kosten waren bepaald op 150
euro per kind, dus per kind dient hij maandelijks 100
euro over te maken aan de moeder.

 

Kinderbijslag en bijzondere kosten

Van de beide ouders is er één de ouder waar de kinderen
officieel wonen (in ons voorbeeld de moeder). Deze
ontvangt na de scheiding alle kinderbijslag. Omdat dit een directe
vergoeding is voor de kosten van de kinderen zorgt de
kinderbijslag er voor dat de totale kosten voor de
kinderen dalen. Deze worden dus afgetrokken voor de

kosten verdeeld worden.

 

Bij de bijzondere kosten (kosten voor kinderopvang,
speciale medische kosten e.d.) geldt het
tegenovergestelde. Dit zijn kosten die niet in het
standaardplaatje zijn opgenomen, en die dus bij het
bedrag moeten worden opgeteld voor de verdeelsleutel

wordt toegepast.

 

Met andere woorden: Kosten volgens NIBUD-tabel plus
bijzondere kosten minus kinderbijslag = het te verdelen
bedrag.

 

Omgangsregeling

Tot nu toe wordt er van uitgegaan dat één partner (in ons voorbeeld de moeder) alle kosten voor de verzorging van de kinderen na de echtscheiding voor haar rekening neemt. Onze voorbeeldmoeder ontvangt dus ook de volledige vergoeding daarvoor. Maar meestal neemt echte de andere partner de kinderen ook maandelijks een paar dagen in huis.

Dan krijgt hij voor die dagen een vergoeding. Deze is overigens zeer laag. Waarom? Omdat deze er alleen van uit gaat dat de vader (we gaan even uit van de vader in ons voorbeeld) de kinderen moet voeden. De overige kosten (clubs, school, kleding enz.) komen voor rekening van de ouder waar de kinderen hun voornaamste woonadres hebben. De vader van ons voorbeeld ontvangt daarom maar 5 euro per kind per dag dat de kinderen bij hem zijn. Per kind is dat in ons voorbeeld per maand ongeveer 2 x5 = 10 euro. Deze mag hij maandelijkse kinderalimentatie aftrekken.

 

Zie ook: Indexering van de alimentatie

Kruimelpad

Friday the 3rd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©