Kinderen bij een echtscheiding

Parent Category: artikelen

 In Nederland vinden jaarlijks 35.000 echtscheidingen plaats. In de helft van de gevallen zijn daar kinderen bij betrokken. Schrik niet, maar jaarlijks krijgen 33.000 - vaak heel jonge - kinderen met de echtscheiding van hun ouders te maken.

 

We hebben de volgende informatiepagina's over kinderen en echtscheiding:

 

Kinderen en echtscheiding

  • Ouderschapsplan: Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan of zorgmodel genoemd) is een bijlage bij het echtscheidingsconvenant waarin de ouders afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen.
  • Co-ouderschap: Co-ouderschap is de regeling waarbij beide ex-partners overeenkomen dat beiden na de scheiding een net zo groot deel voor de zorg en opvoeding van hun kinderen op zich nemen.
  • Kinderalimentatie: Als ouder moet je de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen blijven meebetalen. Ook al gaan deze na de echtscheiding bij de ex-partner wonen.
  • Berekening kinderalimentatie: Op deze informatiepagina kijken we naar de financiële kant van deze scheidingen met betrekking tot de kinderen.
  • Voogdij en ouderlijk gezag: Voogdij en ouderlijk gezag worden vaak met elkaar verward. Ouders hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen, normaal gesproken ook na de scheiding.
  • Meerderjarige kinderen: Ook voor minderjarige kinderen moet er vaak alimentatie betaald worden (voortgezette onderhoudsplicht)
  • Niet nakomen omgangsregeling: Helaas komt het vaak voor dat de ene ouder voorkomt dat het kind de andere ouder na de echtscheiding nog ziet. Hier lees je hoe je dan moet handelen.
  • Hoe vertel ik het de kinderen?: Ze zijn het meest direct betrokkenen en daarom de eersten die het moeten weten, hoe jong ze ook nog zijn.
  • Problemen van kinderen met de scheiding: Een overzicht van de meest voorkomende problemen van kinderen bij een echtscheiding

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©