Geregisteerd partnerschap

Parent Category: artikelen

Geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde vorm van samenleving zonder dat er sprake is van een huwelijk. Geregistreerd partnerschap bestaat pas sinds 1998. Op 1 januari van dat jaar werd het in Nederland ingevoerd. Geregistreerd partnerschap kan plaatsvinden tussen een man en een vrouw, maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen.  

 

Wettelijk gezien grotendeels gelijk aan een huwelijk

Wettelijk gezien staat geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Er is echter een grote beperking: Kinderen die gedurende het geregistreerde partnerschap worden geboren worden niet automatisch erkend als kind van de mannelijke partner. Dit is tegenstelling tot bij een huwelijk. Bij een geregistreerd partnerschap moet de vader het kind dus dus officieel erkennen om ook juridisch gezien vader te worden.

Bovenstaande gaat om de afstammingsrelatie (de familierechtelijke betrekking). Het ouderlijk gezag krijgen beide partners namelijk wel automatisch. Ook als beide partners van hetzelfde geslacht. Dit alles geldt echter weer niet als er derde persoon als juridisch vader aangemerkt wordt. In dat geval wordt de niet juridisch erkende ouder gezien als stiefouder. Deze heeft dus wel zorgplicht.

Wil de niet juridisch als ouder erkende partner voor de wet als ouder erkent worden, dan zal hij of zij het kind moeten adopteren van de ouder die wel als juridisch ouder erkend is.  

Geregistreerd partnerschap en echtscheiding

Geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van de rechter ontbonden worden. Hierop was de flitsscheiding (inmiddels ten ziele) gebaseerd. Daarbij zetten gehuwden hun huwelijk om naar een geregistreerd partnerschap, waarna ze deze makkelijk weer kunnen ontbinden. Dit gaat nu niet meer zo makkelijk.

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©