Eigen bedrijf bij echtscheiding

Parent Category: artikelen

 

Bij een echtscheiding wordt het bedrijf verdeeld

Als je een eigen bedrijf hebt, en je bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt de onderneming onder de te verdelen boedel. Bij een éénmanszaak krijgen beide ex-partners dan de helft van de zaak, bij een BV of NV krijgen beide de helft van de aandelen. Bij een vof hangt het van de opzet af, maar de regel is dat de helft van al je bezittingen naar je ex-partner gaat. 

 

Wat is het bedrijf waard?

De waarde van de onderneming zal moeten worden vastgesteld. Hiervoor dient de accountant een waardeopstelling te maken. Dit kan de vaste accountant van het bedrijf zijn, maar indien één van de ex-partners de accountant niet objectief acht (bijvoorbeeld omdat deze een te nauwe zakelijke relatie heeft met de ex-partner die de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft) kan er gekozen worden voor een onafhankelijke accountant.

De beide ex-partners moeten het eens worden over de waarde van het bedrijf. Lukt dit niet dan zal de rechter deze vaststellen. Dat doet de rechter door een deskundige aan te stellen die het bedrijf waardeert. De beide ex-partners kunnen geen invloed op uitoefenen op deze waardebepaling.

 

Opsplitsen, verkopen of samen de baas

Bij het verdelen van de boedel wordt de zaak meegenomen voor het bepaalde bedrag. Dat betekent dat degene die de zaak vaak afstand moet doen van een groot deel van de andere bezittingen zoals het huis, auto's, spaargeld en andere boedel. Vertegenwoordigt de zaak een grote waarde, dan zal dit vaak niet genoeg zijn. Degene die de zaak wil houden zal zijn ex-partner dan uit moeten kopen. Zijn beide partners niet in staat tot uitkoop dan zal de zaak verkocht moeten worden, en de opbrengst moeten worden verdeeld.

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©