Naar de rechter

Parent Category: artikelen

Je zal het meestal proberen te voorkomen, maar soms moet je voor het afdwingen van je echtscheiding naar de rechtbank. Hoe gaat zoiets in zijn werk?

 

De aanvraag

Ben je zelf degene die de stap naar de rechtbank maakt, dan zal je een verzoekschrift moeten indienen bij de arrondissementsrechtbank. Dit kan je niet zelf doen, maar dat moet gebeuren door een procureur, oftewel jouw advocaat.

 

Dit verzoekschrift moet vergezeld gaan van de nodige officiële papieren:

  • De huwelijksakte
  • Uittreksel uit geboorteregister
  • Bewijs van Nederlanderschap
  • Eventuele eerdere processtukken
  • Ouderschapsplan (indien er kinderen zijn)

Het verweer

De andere partij (de verweerder) kan hierop met een verweerschrift komen. Hierin kan dan worden aangegeven dat het huwelijk niet duurbaar is ontwricht en dus niet ontbonden mag worden. Indien de verweerder wel wil scheiden, maar niet akkoord gaat met de eisen kan deze in zijn verweer verzoeken om andere regelingen rond bijvoorbeeld de omgangsregeling of de alimentatie.

 

De zitting

Binnen een maand wordt normaal gesproken de zitting belegd. Hierin zijn de eiser en de gedaagde aanwezig, hun advocaten, de rechter en een griffier (notulist). Indien er kinderen in het spel zijn is er vaak ook een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig. Toeschouwers worden bij familierechtzaken niet toegelaten.

 

De zitting duurt in principe een half uur. Er wordt er naar gestreefd binnen deze tijd alle punten te behandelen.

 

Ten aanzien van alimentatie, de toewijzing van de kinderen, de toewijzing van de woning en andere belangrijke boedelzaken kan de rechter een voorlopige regeling uitspreken. Vaak zal hij aandringen op bemiddeling om de problemen op te lossen.

 

Beschikking

Na ongeveer drie maanden volgt er een nieuwe zitting waarin de definitieve uitspraak wordt gedaan.

 

Zie ook: Wat kost een advocaat?

Kruimelpad

Thursday the 2nd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©