Echtscheidingsconvenant

Parent Category: artikelen

 

Een echtscheidingsconvenant bij een echtscheiding

De scheidende partijen dienen gezamenlijk een echtscheidingsconvenant in bij de rechter. Dit convenant is al dan niet met hulp van advocaten of een mediator tot stand gekomen. Het echtscheidingsconvenant bevat alle afspraken rond de afhandeling van de scheiding gemaakt zijn. Zowel materieel als met betrekking op de kinderen en eventueel huisdieren. Dit kan een heel uitgebreid en gedetailleerd document zijn, maar ook enkele A4'tjes.

 

 

Het is dus moeilijk aan te geven hoe een convenant er precies uitziet. We beperken ons hieronder tot de hoofdpunten die minimaal in het echtscheidingsconvenant opgenomen moeten zijn. De titel verwijst naar meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp (indien aanwezig). 

 

Informatie die in het convenant aanwezig moet zijn

 • Volledige naam man, plus huidig woonadres
 • Volledige naam vrouw, plus huidig woonadres
 • Huwelijksdatum, gemeente waar het huwelijk gesloten is
 • Vorm huwelijk (Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen).
 • Wel of geen minderjarige kinderen.
  Zo ja, overzicht met volledige naam, geboortedata en geboorteplaats
 • Een verklaring dat het huwelijk tussen partijen duurzaam is ontwricht .
 • Inboedelverdeling: Een specificatie of een mededeling dat de inboedel naar tevredenheid van beiden verdeeld is.
 • Schulden: Verklaring dat er geen schulden zijn, of een toewijzing van de aanwezige schulden aan één of beide (verdeling) partijen.
 • Echtelijke huurwoning: Aangeven welk van beide partijen het huurrecht overneemt.
 • Echtelijke koopwoning: Aangeven welk van beide partijen bij de scheiding het huis overneemt (en de andere de helft van de overwaarde betalen). OF het huis wordt verkocht en overwaarde minus de verkoopkosten wordt verdeeld.
 • Spaartegoeden: Spaarrekeningen en lijfrentes worden verdeeld.
 • Pensioenrechten: Pensioenen worden verdeeld OF beide partijen zien af van het opgebouwde pensioen van de voormalig partner.
 • Partneralimentatie: Er wordt aangegeven of de een partner de andere partner alimentatie betaald. Zo ja hoeveel, en of deze jaarlijks wordt verhoogd met het indexcijfer. OF er wordt aangegeven dat beide partijen afzien van alimentatie
 • Hoofdverblijf kinderen: Er wordt aangegeven bij welk van de partners de kinderen na de scheiding hun officiele huisadres krijgen.
 • Omgangsregeling kinderen: Er wordt aangegeven op welke momenten de andere ouder de kinderen ziet/huisvest. Vakanties kunnen eventueel apart benoemd worden.
 • Kosten procedure: Aangeven wie de kosten van de echtscheiding betaald, OF dat deze gedeeld worden.
 • Kwijting en vrijwaring: Partijen verklaren voorts, behoudens vorenomschreven rechten en verplichtingen, niets meer van elkaar te vorderen te hebben uit welke hoofde dan ook en elkander door ondertekening van dit convenant over en weer algehele en definitieve kwijting en décharge te verlenen.

Kruimelpad

Friday the 19th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©