Belasting en een scheve verdeling van de boedel

Parent Category: artikelen

Bij echtscheiding kan er bij het verdelen van de bezittingen en schulden sprake zijn van een scheve verdeling. Dit houdt in dat één van de partijen minder ontvangt dan waar hij recht op heeft.

 

Je mag samen zelf bepalen hoe je verdeelt

Dat is iets wat vaak voorkomt, en wat juridisch ook geen probleem hoeft te zijn. Bij een scheiding bij een huwelijk in gemeenschap van goederen hebben beide partijen recht op de helft van de boedel en andere bezittingen maar in onderling overleg mag hier best van afgeweken worden. Één van beide mag dan bijvoorbeeld het huis houden, of het bedrijf. Een scheve verdeling is toegestaan.

 

Maar... de belasting kan het als schenking zien

De fiscus ziet echter het extra verkregen als schenking. Je krijgt het gedeelte van de boedel waarop je geen recht hebt immers min of meer cadeau van je ex-partner. En dat betekent dat je er eventueel belasting over moet betalen, een schenkingsheffing.

 

Slechts een kleine scheve verdeling is belastingvrij

Een schenking van slechts 2.000 euro (per 2010) is vrijgesteld van belasting. Schenk je via een scheve verdeling meer aan elkaar dan is de volledige schenking belast. Je moet dit dan op je aangifteformulier aan de belastingdienst aangeven.

 

Creatief met waarderen

Bij het waarderen van de bezittingen kan er op sommige onderdelen vaak wel wat bijgesteld worden. Het is zaak om zo gelijk mogelijk uit te komen.

Kruimelpad

Tuesday the 23rd. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©